Frygt ikke sexuelle krænkelser under hypnose

shutterstock_72504175 (1)

Hvis du er bange for at miste kontrollen og under hypnose, så håber jeg at dette blogindlæg vil gøre dig mere tryg.

Jeg får af og til klienter, som har valgt en kvindelig hypnotisør, fordi de har hørt om nogen der har været udsat for seksuelle krænkelser, imens de var i hypnose. Mange mennesker tror nemlig stadig på myten om, at hypnose er et magtmiddel, der kan få enhver til at gøre hvad som helst, også imod deres vilje.

Frygten for sexovergreb under hypnose startede i 80’erne, hvor den kendte scenehypnotisør Ali Hamann blev dømt for sexovergreb på 2 kvinder. Ali Hamann var scenehypnotisør og benyttede i høj grad illusionen om berøvelse af den frie vilje, og dette var medvirkende til at folk fik indtrykket af, at det måtte være hypnosen, som havde muliggjort overgrebene.

Mediedækningen var massiv, og “værktøjet hypnose” blev hurtigt fremstillet som synderen. For hvorfor kan et sexovergreb ellers finde sted? Det går ud over vores fatteevne, hvorfor ofret lader det ske, hvis hun ved, AT det sker, og hvis hun HAR sin frie vilje til at sige “NEJ” Hvorfor går hun ikke bare sin vej, hvis hun altså KAN?

Men sagen er den, at der hvert eneste år foregår adskillige tusinde overgreb i Danmark, hvor hypnose IKKE er involveret, og det viser, at det må være helt andre psykologiske faktorer, som muliggør et overgreb.

Er man forsvarsløs under hypnose?

De færreste ved, hvad hypnose er, og derfor er det ikke underligt, at man står tilbage med en masse ubesvarede spørgsmål om, hvorvidt det er trygt at gå til hypnose eller ej. Er man mere udsat hos en hypnotisør end hos en anden type behandler, og hvordan skal man forholde sig, hvis man frygter et sexovergreb under hypnose? Det vil jeg svare på i dette blogindlæg.

Den almindelige dansker, som hører om kvinder, der bliver krænket seksuelt under besøg hos en hypnotisør, kan let antage, at hypnotisøren har en evne til at kontrollere den, der er under hypnose, og at overgrebet har fundet sted, fordi klienten var i en viljeløs tryllenarkose, hvor vedkommende ikke vidste, hvad der foregik. Tilnærmelsesvis som ved et drug rape. Men faktisk er der ikke noget som peger på, at dette skulle kunne lade sig gøre.

For at forstå min påstand om, at det ikke er selve hypnosen, som muliggør overgreb, vil jeg først fortælle lidt om, hvad hypnose egentlig er for noget. Derefter vil jeg uddybe, hvorfor jeg mener, du kan være præcis lige så tryg sammen med en hypnotisør, som du kan være ved en hvilken som helst anden type behandler. Der er naturligvis brådne kar i alle brancher, men der er ingen evidens for at hypnose skulle gøre dig forsvarsløs.

Psykologiske faktorer i forbindelse med overgreb.

Det er et velkendt fænomen, at mennesker kan manipulere med hinanden, men hypnose kan ikke styre folk imod deres vilje, så derfor har overgreb i forbindelse med hypnosesessioner efter al sandsynlighed intet med selve hypnosen at gøre.

Det, som muliggør et overgreb, er i stedet de selv samme psykologiske faktorer, som gør sig gældende, hvis en kvinde forulempes af sin læge, massør, psykolog, skolelærer, chef, pædagog eller en anden karismatisk autoritet som hun stoler på.

Vi mennesker er utrolig autoritetstro, og det er omsorgspersonen / autoriteten, som har definitionsmagten. Gerningsmanden kan derforforholdsvis let bilde offeret ind, at det er normalt, rigtigt eller nødvendigt, det han gør. Han kan spille på klientens sårbarhed, og på det faktum, at offeret søger hans hjælp eller anerkendelse.

Overgrebet udspringer måske af mangel på dømmekraft, etik og moral. Gerningsmanden manipulerer eller dominerer, og hans rolle som terapeut og autoritet gør det nemmere for ham, men det er HAM, der gør det, og IKKE hypnosen. Han kunne for den sags skyld lige så godt være mindfulness instruktør, massør, skolelærer eller læge. Man hører ofte at ofre for seksuelle overgreb er blevet overrasket, lokket, truet, eller manipuleret, men ikke med hypnose som det afgørende middel.

Man kan ikke tvinge folk.

Det kræver velvilje og samarbejde fra klienten, at få vedkommende i trance. Hvis man kunne tvinge folk i trance,  og få dem til at gøre hvad som helst blot med hjælp fra hypnose, så ville medierne være fulde af historier om rige og magtsyge mennesker, som havde ansat hære af hypnotisører til at infiltrere Folketinget, militæret og erhvervslivet. Og kunne man ændre folks personlighed med hypnose, ville man jo bare ansætte hypnoseterapeuter til at få de kriminelle til at opføre sig pænt. 

Hyppigheden af sexuelle overgreb under hypnose.

Nogen har måske indtryk af, at sexovergreb under hypnose er hyppigt forekommende, men faktisk har der mig bekendt, kun været to andre sager i Danmark siden sagen om Ali Hamann i 80 erne.

Selvom disse få sager har forbundet hypnose og sexovergreb i vores bevidsthed, så er hyppigheden af overgreb foretaget af hypnoseterapeuter stadig forsvindende lille sammenlignet med den totale mængde af overgreb, som hvert år finder sted i Danmark.

"Center for Seksuelle Overgreb" på Rigshospitalet registrerer f.eks. hvert år fem-seks sager om overgreb hos behandlere som f.eks. læger massører eller kiropraktorer. 

Men faktisk er seksuelle overgreb så hyppige, at mere end hver tiende ung mellem 18 og 29 år siger, de har været udsat for et seksuelt overgreb eller krænkelse. Men kun 16 procent af disse har anmeldt overgrebet til politiet, viser en undersøgelse lavet af Yougov for metroxpress.

Hvis en kvinde forulempes af en læge, massør, idrætslærer, pædagog eller anden autoritet eller omsorgsperson, så er ingen i tvivl om, at hun under forløbet har haft en viden om, AT det skete, og en FRI VILJE til at bestemme over egen krop, tanker og handlinger, men når det alligevel er de færreste, som anmelder det, kan det bl.a. være fordi hun er i tvivl om hvorvidt det var hendes egen skyld, eller om det var normalt det der skete.

Når overgreb finder sted hos en hypnotisør, er der med andre ord, tale om de helt almindelige psykologiske faktorer, som også er i spil i de tuindvis af andre overgrebssager, der finder sted hvert eneste år, og derfor er der ingen grund til at føle sig mere sårbar sammen med en hypnose terapeut end sammen med en anden type behandler. 

Om trance og hypnose og modtagelighed.

For at forstå hypnose, skal man skelne imellem hypnose og trance. Trance er en dybt afslappet tilstand, mens hypnose er en række psykologiske teknikker, som kan udøves under trance.

I trancetilstanden bliver underbevidstheden mere vågen og opmærksom. Underbevidstheden lytter nysgerrigt til det, som bliver sagt og vurderer om hypnotisørens forslag skal integreres eller forkastes. Hvis et rygestop ikke virker, er det f.eks. fordi, underbevidstheden har forkastet forslaget om at kvitte cigaretterne.

Trance er en tilstand af afslappethed, den helt almindelige velkendte “halvsovning” et sted imellem vågen og søvn. Man er altså typisk helt til stede og kan høre det, der bliver sagt. Man kan bevæge sig, man kan tale, og man kan afbryde hypnosen uden hjælp fra en hypnoseterapeut.

Vi er også i trance, når vi mediterer eller guides i yoga, men i meditation bruges trancetilstanden ikke til at udøve terapi. Mange har nemmere ved at gå i trance, når de guides via hypnose. Det skyldes, at hypnoseterapeuter er eksperter i at anvende hypnotiske suggestioner. Hypno-sprog er avancerede sprogmønstre, som hjælper både trancen og den positive forandring på vej.

Trance opstår også spontant flere gange om dagen, f.eks. når vi dagdrømmer, når vi kører bil på autopilot, og når vi bevæger os fra vågen til søvn. Vi er også ofte i trance, når vi stener foran fjernsynet, og derfor er vi faktisk ret åbne for de forslag, som vi udsættes for via reklamer, men det betyder jo heller ikke, at vi alle køber Pepsi Max, bare fordi vi har set det i en reklame, mens vi var i trance. Vi er altid påvirkelige uanset om vi er i trance eller ej, men vi er ikke viljeløse marionetdukker.

Trance er altså en naturlig tilstand, som både kan opstå spontant, men som også kan opstå ved, at vi guides ind i tilstanden. Først hvis man laver terapi, imens klienten er i en trancetilstand, kan man kalde det, som foregår, for hypnoseterapi.

Underbevidstheden sanser, hvad der sker.

Underbevidstheden er altid vågen, også når du sover eller er i trance.

Underbevidstheden eller det ubevidste sind, som vi kalder det i hypnose, har mange funktioner. Det er chefen i den indre alarmcentral, det er bibliotekaren i det inde hukommelses arkiv, og det er den del af os som sanser og mærker alt for os, imens vi selv sover. Det er f.eks. det ubevidste sind der vækker os, hvis der kommer en ukendt farlig lyd, eller hvis vi sanser, at vi fryser, hvis vi påføres smerte, eller hvis vi skal tisse om natten.

Jeg er derfor af den klare overbevisning, at vi ikke kan blive udsat for seksuelle overgreb under hypnose uden som minimum at opdage, AT det foregår. Hvordan vi derefter reagerer, det kommer an på de selv samme psykologiske faktorer, som også er i spil andre steder, hvor seksuelle overgreb finder sted.

Underbevidstheden vurderer hypnotisørens forslag.

Som nævnt er hypnose en tilstand, hvor det bevidste sind er mere uopmærksomt og halvsovende. Imens bliver det ubevidste sind mere vågent og nysgerrigt efter at undersøge, det der bliver sagt, for den værdi det måtte have. Hvis du vurderer at det som bliver foreslået er dårligt for dig, forkastes forslaget.

I scenehypnose kan forslag være: “Spis nu dette løg og forestil dig, at det er et æble.” Hop nu rundt som en høne, eller lad nu som om du er limet fast til stolen.

I terapi kan forslag være: “Du kan nu slippe den afhængighed, du har haft til cigaretter” “Du kan være tryg til eksamen, du kan tro på dig selv.” 

I begge tilfælde, både på scenen og i terapien, undersøger det ubevidste sind, de forslag der bliver givet for de fordele, der er ved at tage imod dem. Det ubevidste sind har ét vigtigt princip at vurdere ud fra, nemlig er det godt for mig eller skidt for mig? Og det er netop derfor, at vi IKKE kan bringes til at gøre hvad som helst under hypnose.

Scenehypnose og berøvelse af den frie vilje.

En del af misforståelsen om berøvelse af den frie vilje kommer som tidligere nævnt fra scenehypnose, hvor showet går ud på at skabe illusionen om, at hypnotisøren tager folk i sin magt. Men heller ikke scenehypnose er et redskab, der berøver dig din frie vilje. 

Det der foregår, skal betragtes som en underholdningsleg, hvor den frivillige skal forestille sig ting. Den frivillige leger f.eks. høne, fordi hun er god til at forestille sig, at hun er en høne, og fordi hun gerne vil. Hvis hun bliver bedt om noget, hun ikke vil, så lader hun typisk være. Berøvelsen af den frie vilje via hypnose er en illusion, præcis som et trylleshow går ud på at skabe illusionen om at trylle. Og nogle gange blandes trylleri faktisk også sammen med hypnose, og så er det at forvirringen er total.

Man kan med andre ord ikke få folk til at lege høne imod deres vilje, men man kan godt finde folk, som allerede gerne vil være med på spøgen, og som synes, det er fedt at komme i centrum og underholde andre. Tænk f.eks. på alle de skøre ting folk gør på Youtube bare for at få fornøjelsen af 5 minutters berømmelse. 

Slip bekymringen for sexovergreb under hypnose.

Hvis du er en af dem der har været bange for at prøve hypnose, så er mit bedste råd i virkeligheden, at du skal slippe bekymringen om sexovergreb under hypnose, ikke blot hos en kvinde som mig, men også hos de mange dygtige mandlige kolleger, jeg har i hele landet. 

Du skal vide at du har fuld kontrol og er i stand til at sanse og opdage det, der sker. Du kan altid åbne øjnene, du kan tale og du kan sige fra. Du kan tilmed rejse dig, hvis du skulle ønske det. Aftal evt. med hypnoseterapeuten, at han først skal bede om lov, hvis han mener, det er relevant for behandlingen at røre ved dig. Der er f.eks. teknikker, hvor hypnotisøren rører dig på armen eller på panden eller andre steder, man har aftalt, men det er ikke strengt nødvendigt, så du kan også bare frabede dig at blive rørt ved undervejs, hvis du ikke bryder dig om det.

Du kan trygt gå til en hypnoseterapeut, ihvertfald lige så trygt som du kan gå til andre typer behandlere. Du er IKKE mere værgeløs overfor overgreb, fordi du er i hypnose. Underbevidsthedens vigtigste opgave er at beskytte dig, så derfor vil du altid kunne reagere, lige som du vil kunne, når du ikke er i hypnose. Når en ung pige alligevel ikke får sagt fra, skyldes det efter min bedste overbevisning, de samme psykologiske faktorer, som også er i spil, når sexovergreb finder sted ved lægen eller massøren.

7 gode råd til dig, som frygter sexovergreb under hypnose.

Vælg en som har en solid uddannelse og dermed en stor psykologisk værktøjskasse til at løse dit problem. Det mindsker ikke chancen for overgreb, men det øger chancen for, at du får løst dit problem. 
Brug din intuition og mærk om der er god kemi. Forskning viser, at det altid øger chancen for succes, hvis kemien imellem en terapeut og en klient er rigtig. Chancen for en succesfuld behandling er meget lille hvis du ikke er tryg. 
Nogle teknikker indbefatter berøring, f.eks. at hypnoseterapeuten løfter din hånd. Vær helt afslappet i forhold til berøring under hypnosen. Du er fuldt ud i stand til at sanse, hvad der sker, og du er fuldt ud i stand til at sige fra, hvis du skulle føle behov for det. Du bliver altså ikke udsat for et sexovergreb under hypnose, uden at opdage det.
Er du utilpas ved tanken om at blive rørt ved, imens du sidder med lukkede øjne, så spørg inden hypnosen om hypnoseterapeuten har tænkt sig at røre ved dig. Sig hvis du ikke vil have det eller aftal, at han skal bede om lov først. Du er nemlig også i stand til at kommunikere under hypnosen.
Du er ikke mere udsat hos en hypnoseterapeut end hos en anden type behandler. Husk du er i din fulde ret til at sige fra, hvis du føler ubehag, ved det som foregår.
Nogle tager en pårørende med til hypnose, men faktisk er det ikke altid en god ide. Det kan hæmme både dig og terapeuten, at nogen lytter og kigger på. Jeg kan derfor ikke anbefale, at man har en med ind hver eneste gang. 
Prøv en hypnosefil inden du starter. Jeg anbefaler altid mine klienter at prøve en Mp3 hypnosefil, inden de starter i live terapi. Det fjerner mystikken omkring hypnose og øger trygheden. Forberedelse med hypnosefiler gør også folk mere modtagelige, vi bliver nemlig bedre til at gå i trance for hver gang, vi har prøvet det. Endelig kan anvendelsen af de rette hypnosefiler løsne noget af problemet, allerede inden live terapien går igang.

Kast dig ud i det og prøv hypnose. Hypnose er et fantastisk redskab, som man ikke skal dømme ude, fordi man har hørt om sexovergreb hos en hypnotisør. Du ville jo heller ikke droppe lægebehandling, fordi du har hørt om et sexovergreb hos en læge.

Prøv mine hypnose lydfiler her:

https://hypnostreaming.simplero.com/page/84246


0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!